Uslovi i pravila korištenja

Dobro došli na Zaposlime.ba – internet stranicu. Korištenjem ove internet stranice pristajete biti obavezani ovim Uslovima i pravilima korištenja („Uslovi“), kao i svim važećim zakonima i propisima. Ako se ne slažete s ovim Uslovima, ne smijete koristiti ovu internet stranicu. 
Zaposlime.ba Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja portala koje je podložno ispod navedenim Uslovima koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge Zaposlime.ba portala. 

1. USLOVI KORIŠTENJA PORTALA ZAPOSLIME.BA

Internet stranica www.zaposlime.ba (“Zaposlime.ba) je internet vodič do brzog zaposlenja, koji osobama koje traže posao („Posloprimci“) omogućava brz i efikasan kontakt sa kompanijama koje nude poslove, a u isto vrijeme, kompanijama koje traže radnike („Poslodavci“), pomaže da što brže i jednostavnije nađu željene radnike. 
 
Zaposlime.ba je slobodan za upotrebu svim Posloprimcima i Poslodavcima. Korištenjem portala Zaposlime.ba, svaki korisnik prihvata ove Uslove korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem portala Zaposlime.ba ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim uslovima korištenja, te da su ih razumjeli u cjelosti i prihvatili. Portal Zaposlime.ba se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. 
 
Zaposlime.ba sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Zaposlime.ba ne garantuje za tačnost podataka u oglasima i biografijama. U skladu sa relevantnim zakonima i drugim pozitivnim propisima, Zaposlime.ba neće objavljivati oglase koji, kao uslov za Posloprimce, sadrže spol, starost ili neko drugo lično svojstvo Posloprimca, osim ako je to lično svojstvo stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla ili ako takav uslov predstavlja afirmativnu mjeru zapošljavanja (poreske i druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne grupe, rodna ravnopravnost u kompaniji i sl.). U slučaju prijema takvog oglasa, koji sadrži lična svojstva Posloprimca a ne predstavlja poseban uslov po osnovu kojeg bi takav oglas bio dozvoljen u skladu sa zakonima, Zaposlime.ba će kontaktirati Poslodavca radi dogovora oko izmjene uslova. 
Na portalu Zaposlime.ba je zabranjeno postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal. 

2. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Korištenjem portala Zaposlime.ba, Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu saglasnost  portalu Zaposlime.ba za prikupljanje i obradu njihovih ličnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa i to objavom u biografiji, molbi ili bilo kojim drugim dokumentima. Posloprimci korištenjem portala Zaposlime.ba daju izričitu saglasnost Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih ličnih podataka. Upisom u bazu podataka i prijavom na posao Posloprimac daje saglasnost za to da ličnim podacima navedenim u objavljenoj biografiji, molbama za posao i drugim dokumentima, slobodno pristupaju svi Poslodavci registrovani na portalu Zaposlime.ba. 
Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti. Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu danu saglasnost u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva saglasnosti na mail adresu kontakt@zaposlime.ba ili deaktiviranjem ili brisanjem korisničkog računa. Svi podaci na Zaposlime.ba se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uslovima korištenja kao i u Pravilima o privatnosti koje možete pročitati OVDJE.
 
Zaposlime.ba ima definisane i obezbjeđene mjere zaštite za privatne i povjerljive informacije o korisnicima portala Zaposlime.ba, iste čuva u diskreciji i ne zloupotrebljava ih. Zaposlime.ba ima definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima korisnika Zaposlime.ba portala. 

3. AUTORSKA PRAVA

Portal Zaposlime.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale i registrovane žigove). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala Zaposlime.ba koji sadrži vlastiti sadržaj smatra se kršenjem autorskih prava portala Zaposlime.ba i podložno je tužbi. Isto se primjenjuje na sadržaje koje su na Zaposlime.ba postavili ili na kojima imaju pravo partneri i oglašivači ili drugi korisnici. Zabranjeno je preuzimanje i/ili kopiranje svih sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. 
 
Za korištenje informacija u bilo koje druge svrhe, neophodno je prvo dobiti pismenu saglasnost Zaposlime.ba. Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez pismenog odobrenja, postupate protivno zakonima, te podliježete sankcijama. Zaposlime.ba nije svjestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava, a svaki eventualni primjećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa izvora na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Zaposlime.ba ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

4. REGISTRACIJA POSLOPRIMACA NA ZAPOSLIME.BA

Registracijom na portalu Zaposlime.ba fizička lica dobijaju dodatne usluge praćenja ponuda radnih mjesta, kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Praćenje punude radnih mjesta je olakšano na način da registrovani korisnik dobija različite obavijesti, notifikacije, e-mailove, i sl., koje mogu sadržavati ponudu radnih mjesta, informacije o kompanijama, vijesti i informacije sa domaćeg i internacionalnog tržišta rada, i druge slične sadržaje. Sa svih ovih obavještavača registrovani korisnik se vrlo lako može odjaviti koristeći se opcijom „ODJAVI SE“. Za podršku se uvijek možete obratiti našem timu za podršku putem e-maila podrska@zaposlime.ba.
Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima portala. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju snimljeni u evidenciji Zaposlime.ba, koriste se za pružanje usluga korisnicima (npr. slanje biografija Poslodavcima) i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima. Opcija brisanja profila i snimljenih podataka je dostupna svakom registrovanom korisniku i jednostavna je i brza kao i registracija. Više o opciji brisanja profila pročitajte na sekciji “O nama” u FAQ ili ispod u tekstu.
 
Neke od opcija koje fizička lica dobijaju registracijom: 
 • Mogućnost kreiranja profila, te čuvanja biografije, propratnog pisma i dokumenta – Postavljanjem biografije u bazu portala Zaposlime.ba korisnik stiče mogućnost da tom biografijom (i propratnim pismom) konkuriše na oglase sa portala, kao i mogućnost da ga Poslodavci koji imaju pristup bazi biografija, kontaktiraju sa poslovnom ponudom. 
 • Mogućnost čuvanja konkursa i oglasa – Koristeći ovu opciju, Posloprimcima se nudi mogućnost da snime oglase za posao sa portala Zaposlime.ba za koje smatraju da su interesantni i na koje možda žele da konkurišu. Takođe, Posloprimci ovdje mogu sačuvati oglase na koje su već konkurisali i na taj način steknu uvid u svoju “historiju” oglasa. Oglasi na koje se konkuriše preko mailing sistema (formulara) se automatski snimaju u ovaj dio profila registrovanog Posloprimca (ukoliko je Posloprimac u momentu konkurisanja registrovan). 
 • Mogućnost praćenja kompanija sa uvidom u novosti i poslove vezane za kompaniju.

5. Biografija registrovanog korisnika - Posloprimca (fizička lica)

Registrovani korisnici – Posloprimci mogu da unesu biografiju u bazu Zaposlime.ba i time ostvare mogućnost da konkurišu na oglase koristeći se ovim biografijama, kao i da budu kontaktirani od strane Poslodavaca koji imaju pristup ovoj bazi. Pravo pretrage baze biografija imaju samo registrovani Poslodavci i agencije kojima su administratori Zaposlime.ba omogućili pregled.
 
Zaposlime.ba profil Posloprimca se prilaže Poslodavcu uz prijavu na oglas. Informacija o prijavi Posloprimca ostaje anonimna i dostupna isključivo Posloprimcu i strani kojoj se šalje prijava na oglas. Prilikom prijave na oglas za posao putem Zaposlime.ba, sljedeće informacije proslijeđujemo kompaniji na čiji oglas se Posloprimac prijavljuje: 
 
a) Zaposlime.ba profil kandidata;
b) kontakt informacije (email i broj telefona) iz profila kandidata; te 
c) priložene dokumente (biografija, propratno pismo, certifikati i sl.). 
 
Sve podatke o Vašim prijavama na oglase za posao spašavamo iz dva razloga: kako biste kasnije mogli pretraživati sve oglase na koje ste se prijavljivali putem Zaposlime.ba i kako bismo kompanijama mogli dostaviti informaciju koji Posloprimci su se prijavili na njihov oglas za posao. Kompanije koje objavljuju oglas će sačuvati i koristiti Vaše podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, ugovornim obavezama prema Zaposlime.ba i njihovim vlastitim pravilima zaštite privatnosti i ličnih podataka. Podaci iz biografija Posloprimaca neće biti zloupotrebljavani od strane Zaposlime.ba, niti korišteni u druge svrhe osim u svrhe posredovanja pri zapošljavanju. 
 
Zaposlime.ba, sistemom autorizacije, obezbjeđuje da pristup bazi biografija dobiju samo potencijalni Poslodavci i  agencije, međutim, ne može garantovati da treća lica neće, bez znanja ili odobrenja Zaposlime.ba, doći do podataka iz ove baze. Također, Zaposlime.ba ne odgovara za poslovne ponude koje stignu posredstvom ove baze. 
 
Posloprimac, svoju biografiju, u svakom momentu može obrisati iz baze. U slučaju brisanja biografije od strane Posloprimca, Zaposlime.ba ne garantuje da neki Poslodavci nisu sačuvali biografiju Posloprimca iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi Poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka Posloprimca, neće kontaktirati Posloprimca i nakon brisanja biografije iz baze. 
 
Ako Posloprimac želi trajno brisanje svojih podataka i biografije iz baze Zaposlime.ba, opcija trajnog brisanja korisničkog računa je dostupna klikom na Postavke te u opciji “Brisanje računa” kliknete na “Obriši”. Nakon što još jednom potvrdite brisanje, Vaš korisnički račun neće više biti aktivan ni dostupan za bilo koja treća lica, a svi podaci sa računa će biti trajno izbrisani u roku od 30 dana. Takođe, možete poslati zahtjev Službeniku za lične podatke i jasno naložiti trajno brisanje podataka i biografije.  
 
Ukoliko smatrate da neko od registrovanih Poslodavaca zloupotrebljava Vaše podatke iz baze biografija i kontaktira Vas sa povodom koji nije ponuda za zaposlenje, obavjestite našeg Službenika za zaštitu ličnih podataka putem adrese: kontakt@zaposlime.ba
 
Zaposlime.ba ne garantuje da će Poslodavac ili njegov predstavnik ispoštovati sve potrebne procedure nakon poslate prijave. Odnosno, Zaposlime.ba ne može da garantuje da će treće lice Posloprimcu poslati pismo sa obavještenjem o ishodu konkursa, blagovremena uputstva koja objašnjavaju daljni tok procesa selekcije, kao ni bilo koju drugu informaciju o samom procesu selekcije.

6. REGISTRACIJA POSLODAVACA NA ZAPOSLIME.BA

Registracijom na portalu Zaposlime.ba pravna lica dobijaju mogućnosti naručivanja, postavljanja konkursa za posao, pretraživanja baze biografija, kao i drugih prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim pravnim licima koja su posjetioci i korisnici portala. 
 
Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Zaposlime.ba i neće biti korišteni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima. Korisnički profil Poslodavca i korištenje Zaposlime.ba+-a Komunikacija sa prijavljenim kandidatima kroz profil Poslodavca služi samo za slanje namjenskih obavještenja (odbijenica, poziv na intervju/test, zahvalnica, obavještenje da je kandidat dobio posao). 
Nije dozvoljeno korištenje profila Poslodavca u bilo koju drugu svrhu (slanje promotivnog materijala, slanje novih oglasa kandidatima i sl.) Svako korištenje profila Poslodavca u druge svrhe smatrat će se kršenjem uslova korišćenja.  
Administrator profila – može postojati jedan ili nekoliko administratora u okviru jednog profila registrovanog pravnog lica. Administrator ima pravo pristupa svim stranicama naloga odnosno: 
 • svim trenutno i ranije objavljenim konkursima koji su raspisani u okviru profila pravnog lica; 
 • svim računima u okviru profila pravnog lica; 
 • svim sačuvanim ili kupljenim biografijama iz baze; 
 • svim ostalim informacijama u okviru profila registrovanog pravnog lica.

7. PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Portal Zaposlime.ba zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Portalu bez obaveze prethodne najave. Zaposlime.ba zadržava pravo brisanja tekstova diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja prema vlastitoj procjeni ali i po osnovu pritužbi drugih posjetilaca i/ili korisnika. 
 
Zaposlime.ba može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na portal ili izvršiti prilagođavanje shodno pravilima korištenja, uređivačkoj politici ili iz drugog razloga. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja, a gdje se smatra da je to primjereno, o ovome će se poslati odgovarajuće obavještenje.
 
Zaposlime.ba može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumjevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od Posloprimca traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje Zaposlime.ba smatra opravdanim. 
 
Zaposlime.ba u bilo kojem trenutku može bilo kojem posjetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kojem njegovom segmentu, odnosno oduzeti pravo korištenja bilo kojeg servisa ili usluge Zaposlime.ba, iz bilo kog razloga koji Zaposlime.ba smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Ukoliko smatra da je to primjereno, Zaposlime.ba će o ovome poslati odgovarajuće obavještenje. Portal Zaposlime.ba ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa. 
 
LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE 
 
S ciljem Vašeg cjelovitog informisanja, Zaposlime.ba daje „linkove“ koji upućuju na druge internet stranice. Korištenjem navedenih „linkova“ napuštate ovu stranicu i preuzimate rizik njihovog korištenja. Vaše korištenje stranica trećih osoba je na vlastitu odgovornost i podliježe uslovima upotrebe na takvim stranicama. Kako Zaposlime.ba ne kontroliše sadržaj drugih internet stranica s kojima Vas možemo povezati, kao i zbog konstantne promjenjivosti sadražaja istih, ne možemo biti odgovorni za sadržaj, prakse ili standarde takvih stranica. 
 
U zakonom dopuštenim granicama Zaposlime.ba isključuje ili ograničava svoju odgovornost za sadržaj, postupke ili standarde internet stranica trećih osoba. Zaposlime.ba ne podržava sadržaj bilo kojih internet stranica trećih osoba. Zaposlime.ba nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica trećih osoba, stranice uokvirenih unutar stranice, reklame trećih osoba, te ne daje bilo kakve i tvrdnje u vezi s njihovim sadržaja ili tačnosti.
 
OBAVEZE KORISNIKA 
 
Korisnicima portala Zaposlime.ba strogo je zabranjeno: 
 • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način; 
 • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima; 
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; 
 • objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom; 
 • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane; 
 • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; 
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala Zaposlime.ba i korisnika. 
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 
Sve sadržaje portala Zaposlime.ba koristite na vlastitu odgovornost i Zaposlime.ba se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Zaposlime.ba se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korištenja usluga portala (predvidivih i nepredvidivih), niti se smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim Posloprimcima ili Poslodavcima). 
 
Zaposlime.ba se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja portala ili usluga i informacija datih na portalu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole Zaposlime.ba (hakerski napadi, performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova na adresu korisnika ili odgovaranjem na automatske mailove Zaposlime.ba poslate sa adrese noreply@zaposlime.ba) Zaposlime.ba ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posjetioci portala, niti za sadržaj konkursne dokumentacije koju kandidati dostavljaju pri prijavljivanju za radno mjesto (posao). 
Zaposlime.ba nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane Poslodavca, niti za daljnji tok procesa selekcije. Sadržaji koji se nalaze na Zaposlime.ba portalu služe u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savjet, međutim, Zaposlime.ba ne garantuje da će ishod njihove primjene biti uspješan, niti se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korištenja usluga datih na portalu (predvidivih i nepredvidivih), niti se smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim Posloprimcima i/ili Poslodavcima). 
 
Zaposlime.ba, te s njim povezana društva, do zakonom dopuštenih granica, su isključeni od bilo kakve odgovornosti ili garancije, izrečene ili nagoviještene, zakonske ili ugovorene. Zaposlime.ba ne garantuje da će stranica biti dostupna, bez prekida, bez greški, bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Portal Zaposlime.ba i usluge koje pruža, oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. Zaposlime.ba će se truditi da iste otkloni u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama Zaposlime.ba se ne smatra odgovornim. 
 
U slučaju više sile odnosno događaja za koje Zaposlime.ba nije mogao znati da će se dogoditi ili predvidjeti, niti su nastali krivicom Zaposlime.ba poput, ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja Internet linka, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu. U svakom momentu Zaposlime.ba će se truditi da ih otkloni, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Zaposlime.ba ne smatra odgovornim. 

STUPANJE NA SNAGU

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na portalu Zaposlime.ba